மூளை திறனை அதிகரிக்க: 7 மாதங்களுக்கு பிறகு என் முடிவுகள் | படங்கள் & உண்மைகள்

உங்கள் மூளை சக்தியை மேம்படுத்துவதற்கான தீவிர தேடலில் நீங்கள் இருந்தால், எந்த தயாரிப்புகள் உண்மையில் செயல்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இந்த கட்டுரையைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியாவிட்டால், விரைவான சுருக்கம் இங்கே: மூளை பயிற்சி அனைத்து மன செயல்பாடுகளையும் மேம்படுத்தலாம். இதன் ஒரு சிறிய டோஸ் உங்கள் மூளை சக்தியில் மிகவும் வியத்தகு மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். உதாரணமாக, நீங்கள் வார இறுதியில் இருந்து சோர்வாக இருக்கும்போது, தகவல்களை வேகமாக செயலாக்கும் திறனை மூளை இழக்கக்கூடும், மேலும் மூளை செல்கள் சுருங்கும். அதனால்தான் நீங்கள் மூளை பயிற்சியைப் பயன்படுத்தும்போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் அதை மிதமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும், வாரத்திற்கு ஓரிரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தவும், ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறைக்கு மேல் பயன்படுத்தவும் வேண்டாம். "உடற்பயிற்சி" என்ற சொல்லின் பொருள் என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், அது உங்கள் மூளையை ஒரு உடல் செயல்பாட்டைச் செய்வதற்கான செயலாகும். உடற்பயிற்சி என்பது மூளைக்கு பயிற்சியளிப்பதற்கான சிறந்த முறையாகும், ஏனெனில் இது உங்கள் மூளைக்கு உங்கள் தசைகளை சிறப்பாகப் பயன்படுத்தவும், மூளை மிகவும் திறமையாகவும் இருக்க பயிற்சி அளிக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய உங்கள் வழியை விட்டு வெளியேறினால், உங்கள் மூளை அதிக உடற்பயிற்சிக்கு செல்லும். அதே வகையான சூழ்நிலைகளை அது சமாளிக்க முடியாது, அதுதான் காயமடையும்.

கடைசி கருத்துக்கள்

Genium

Genium

Zara Arroyo

Genium பற்றி பேசுவதும், Genium பயன்படுத்துவதில் வெற்றிகளும் அதிகம். நிச்சயமாக, இது எங்களுக்கு ஆர்வம...

NooCube

NooCube

Zara Arroyo

NooCube ஒரு முற்றிலும் நிலையான வழியில் செறிவு அதிகரிக்க ஏற்றதாக உள்ளது, ஆனால் அது என்ன இருக்க முடிய...